Skip to main content

Sajak Cinta

Aku ingin sajak cinta
Katamu..
Sedangkan kamu..
Cinta..

Aku ingin sajak cinta..
Katamu..
Sedangkan aku, kamu..
Dalam cinta..

Cinta yang sakral..
Cinta yang sah karena akad..
Cinta yang fitrah..
Cinta yang mencintai dan dicintai karena-Nya..

Jadi, sajak cinta yang bagaimana?Image by : Pixabay

Comments